Wizyta doktorantów z Francji

W dniach 14-20 lutego 2018 w Olsztynie przebywała delegacja z Francji. Wizyta gości z Uniwersytetu w Orleanie była związana z realizacją zadań Programu Działań Zintegrowanych ‘Polonium’ wymiany osobowej z Francją. Umowa współpracy w ramach tego projektu została zawarta na lata 2017-2018, pomiędzy Katedrą Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska UWM, a Laboratoire de Géographie  EA 1210 CEDETE, Université d'Orléans.

Była to druga wizyta w ramach realizacji zadań programu. Poprzednia miała miejsce w czerwcu 2017 i brali w niej udział prof. Laurent Touchart oraz dr Pascal Bartout. Z kolei we wrześniu 2017 we Francji gościli uczestnicy programu reprezentujący polską stronę. Tym razem do Olsztyna zawitali trzej młodzi badacze: Quentin Choffel, Francesco Donati i Simon Cailliez. Ich głównym celem było przeprowadzenie pomiarów dla sezonu zimowego, w szczególności w zakresie parametrów fizykochemicznych w profilach pionowych jezior, oraz na ciekach przegrodzonych budowlami hydrotechnicznymi. Opiekę naukową nad gośćmi sprawowali prof. UWM dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk (kierownik Katedry Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska), dr inż. Andrzej Skwierawski (koordynator polskiej strony w Programie Polonium) oraz dr inż. Ireneusz Cymes.

Podczas kilku dni intensywnych prac terenowych, mimo warunków pogodowych nieco odbiegających od „typowej polskiej zimy”, udało się przeprowadzić obserwacje m.in. na jeziorze Gim, Długim, Kielarskim, Kortowskim, stawach w Kaniewie, zbiorniku retencyjnym Wykrot, rzekach Lubieniec, Zgłowiączka, oraz na piętrzeniu przy źródłach Łyny i w rejonie  jazomostu w Olsztynie. Oprócz przeprowadzonych pomiarów, zadania wizyty obejmowały również inwentaryzację obiektów badawczych Katedry Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska, pod kątem możliwości instalacji i uruchomienia systemów pomiarów automatycznych na potrzeby badań prowadzonych w ramach współpracy. Pobyt był także okazją do przedyskutowania aktualnych problemów badawczych oraz możliwości kontynuacji i poszerzania dotychczasowej współpracy.