Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom rocznika 2016/2017