Sukcesy zawodowe absolwentów Wydziału

Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Na Uczelni zakończono kolejną edycję badań losów zawodowych absolwentów rocznika 2013/2014. Celem badania jest zebranie informacji o losach zawodowych absolwentów UWM w Olsztynie, w tym Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz opinii na temat:

  • aktualnego statusu zawodowego absolwentów;
  • metod pomocnych w poszukiwaniu pracy;
  • form doskonalenia zawodowego;
  • opinii na temat współpracy macierzystym wydziałem.

Jak wynika z przeprowadzonych badań ankietowych niemal 70% absolwentów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 3 lata po ukończeniu studiów pracuje na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, prawie 25% ma własną firmę, 6% jest na stażu, a tylko 2% stanowią osoby bezrobotne. Podobnie jak w latach poprzednich znajomi oraz krewni okazali się najbardziej pomocni w poszukiwaniu pracy, dzięki nim pracę znalazło niemal 40% absolwentów. Należy jednak zauważyć wzrastającą rolę Internetu - w ten sposób pracę znalazło blisko 36% absolwentów. Absolwenci, którzy uczestniczyli w badaniach znaleźli zatrudnienie w różnych branżach. Najwięcej osób pracuje w sektorze rolnictwa i administracji publicznej, ale absolwenci Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa pracują również w edukacji, handlu, energetyce, finansach i bankowości, a nawet w służbie zdrowia. Są to przedsiębiorstwa zróżnicowane pod względem liczby osób zatrudnionych, przy czym najwięcej pracuje w sektorze MSP (ok. 39%). Na podkreślenie zasługuje fakt, że absolwenci Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa są zainteresowani utrzymywaniem kontaktu z Wydziałem (73%), a ok. 50% chciałoby pełnić rolę doradcy lub konsultanta programowego. Najbardziej zainteresowani współpracą są absolwenci kierunku Rolnictwo. Oni też, zdecydowanie częściej niż absolwenci innych kierunków, poleciliby swój kierunek innym. Z danych udostępnionych na stronie www.absolwent.nauka.gov.pl. wynika, że najlepiej na rynku pracy radzą sobie absolwenci kierunku Leśnictwo i Rolnictwo, zarówno pod względem wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto, jak i czasu poszukiwania pracy etatowej.

 Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia