Studenci architektury krajobrazu najlepsi

Zespół studentów architektury krajobrazu w składzie Kamila Miszczak, Wioletta Wasylik, Patrycja Pawelec i Mateusz Przybyszewski wygrał konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Zamku Krzyżackiego w Świeciu i jego najbliższego otoczenia. Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszego pomysłu na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zamku oraz usytuowanie małej architektury, rozplanowanie alejek i miejsc wypoczynkowych. Jako zwycięska drużyna otrzymali od Burmistrza Świecia Tadeusza Pogody czek na 25 tys. zł.

Najwyżej oceniona koncepcja trafiła w nasze oczekiwania, czyli rozwiązania spójne z otoczeniem, nakierowane głównie na zieleń i drobne formy architektury, bez dużych obiektów. Dobrze komponuje się też z bryłą zamku” podkreślił podczas rozstrzygnięcia konkursu Wiesław Ratkowski - przewodniczący sądu konkursowego i zarazem kierownik Wydziału Budownictwa i Architektury.

Początek prac nad koncepcją studenci rozpoczęli od przeprowadzenia ankiety na forach internetowych miasta Świecia, w której wzięły udział 104 osoby. Pytania dotyczyły oczekiwań mieszkańców, które stanowiły podstawę w dalszych etapach projektowych. Całość projektowanego terenu została podzielona na pięć obszarów, o różnym przeznaczeniu pod względem funkcjonalnym, innowacyjnych rozwiązaniach i zróżnicowanym programie użytkowym dla ludzi w każdej grupie wiekowej. Projekt ma wpłynąć na promocję miejscowości i zachęcić duże grono odbiorców do spędzania tam wolnego czasu.