SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU SMARTRURAL

SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU SMARTRURAL

Drugie spotkanie partnerów projektu SMARTRURAL (Erasmus + KA203 project - Strategic Partnerships for Higher Education Towards smart rural tourism development in Europe) odbyło się 27 marca 2020 r. W projekcie uczestniczą naukowcy z Katedry Architektury Krajobrazu (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) i Katedry Polityki Gospodarczej (Wydział Nauk Ekonomicznych). Dotyczy on nowoczesnych form kształcenia w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i turystyki wiejskiej. Spotkanie przybrało nieco inną niż planowaną formę i odbyło się online. Pierwotnie partnerzy mieli spotkać się na Uniwersytecie w Lublanie (Słowenia), niestety koronawirus pokrzyżował plany. W trakcie spotkania uczestnicy podzielili się spostrzeżeniami na temat pierwszych działań w projekcie, a także odnieśli się do planowanych programów kursów oraz ich modułów. W najbliższym czasie wszyscy partnerzy biorący udział w projekcie będą zajmować się określoną tematyką podzieloną na działy, tj: wprowadzenie do turystyki (smart tourism), zrównoważony rozwój, kreatywność i projektowanie, design thinking, nowoczesne modele biznesowe, digitalizacja. Zostaną opracowane sylabusy, metodyka oraz wstępne propozycje pilotażowego programu. Następne spotkanie zaplanowano pod koniec października na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania).

FUNDED BY