SMARTRURAL project - 1st Meeting

W dniach 7-11 listopada 2019 r. w Eskisehir Osmangazi Universitesi w Turcji odbyło się spotkanie otwierające projekt Erasmus + KA203 - Towards Smart Rural Tourism Development in Europe (akronim SMARTRURAL). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 7 uniwersytetów, w tym: Uniwersytet Eskisehir Osmangazi  (Turcja), Uniwersytet Vytautas Magnus (Litwa), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Unipegaso (Włochy), Uniwersytet w Lublanie (Slowenia), Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Czechy)
i Uniwersytet w Alicante (Hiszpania). Dwuletni projekt ma na celu m.in. opracowanie praktycznych szkoleń dla studentów i wykorzystanie aplikacji do stworzenia inteligentnych modeli biznesowych w  turystyce wiejskiej. Najważniejszym zadaniem jest zbudowanie otwartej platformy szkoleniowej, która będzie wspierać rozwój obszarów wiejskich. Kierownikiem projektu ze strony UWM jest dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak z Katedry Architektury Krajobrazu, naszego wydziału. W projekcie biorą udział prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu, a także dr Joanna Zielińska-Szczepkowska z Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej (Wydział Nauk Ekonomicznych).

Pierwszego dnia partnerzy przedstawili profil swoich uniwersytetów i zakres działalności w
 projekcie podczas spotkania z władzami, pracownikami i studentami uczelni goszczącej. W spotkaniu udział wzięli m.in. rektor uniwersytetu w Eskisehir, dr Kamil Çolak, prorektor dr Rifat Edizkan oraz dziekan Wydziału Turystyki, profesor dr Yasar Sari, który jest również osobą odpowiedzialną za projekt ze strony tureckiej. Po oficjalnej prezentacji przedstawiciele konsorcjum pracowali nad planem przyszłych działań. Drugiego dnia partnerzy odwiedzili Gminę Inönü, gdzie spotkali się z burmistrzem Kadirem Bozkurtem oraz lokalne destynacje turystyczne. Następnie omówiono działania i ustalono priorytety na następny okres sprawozdawczy. Uzgodniono, że następne spotkanie odbędzie się pod koniec marca 2020 r. na Uniwersytecie w Lublanie (Słowenia).