Rolnictwo nie tylko w czterech ścianach

14 i 17 czerwca studenci pierwszego roku studiów magisterskich (kierunek rolnictwo), w ramach ćwiczeń terenowych z przedmiotu Postęp technologiczny, odwiedzili współpracujące z Wydziałem gospodarstwo nasienne Państwa Hulanickich zlokalizowane w Zielonce Pasłęckiej. Ćwiczenia terenowe doskonale uzupełniły teoretyczną wiedzę studentów z zakresu postępu w rolnictwie, w tym postępu biologicznego, technologicznego, technicznego i organizacyjnego.

Gospodarstwo położone jest w powiecie Elbląskim. Liczy ok. 560 ha gruntów ornych i co ciekawe ok. 70% powierzchni wykorzystane jest do reprodukcji materiału siewnego, który jest uszlachetniany i zaprawiany na terenie gospodarstwa. Śmiało można stwierdzić, że gospodarstwo bierze czynny udział we wprowadzaniu postępu biologicznego, którego to nośnikiem są nowe – wprowadzane do obrotu odmiany zbóż i roślin bobowatych grubonasiennych. Studenci mieli okazję zapoznać się z profesjonalną linią do przyjmowania, czyszczenia i zaprawiania surowca nasiennego, a przede wszystkim z rozwiązaniami, o których nie przeczyta się w podręcznikach i internecie – czyli tzw. know how.

Postęp w rolnictwie to nie tylko postęp biologiczny – to również postęp technologiczny i techniczny. Właściciel gospodarstwa, który jest absolwentem naszego Wydziału (dr inż. Piotr Hulanicki, doktorant Katedry Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu) zapoznał studentów z technologiami produkcji zbóż, rzepaku i roślin bobowatych grubonasiennych stosowanymi w gospodarstwie - ze szczególnym uwzględnieniem uprawy roli i często bagatelizowanego problemu resztek pożniwnych. Prelekcja była pełna bardzo praktycznych informacji - trudnych do wyczytania w podręcznikach agronomii. Studenci mieli również możliwość obejrzenia nowoczesnego parku maszynowego gospodarstwa, dobranego i dopasowanego do stosowanych technologii produkcji. Dodatkowo – mogli również dowiedzieć się o zaletach i wadach maszyn i urządzeń rolniczych będących na jego wyposażeniu, o których producenci/dystrybutorzy rzadko - o ile w ogóle - wspominają. Nieocenioną zaletą tej formy ćwiczeń była dyskusja z właścicielem gospodarstwa.

Dopełnieniem prelekcji Pana dr Piotra Hulanickiego była prezentacja firmy obsługującej gospodarstwo w zakresie lokalizacji pojazdów i połączenia ich w sieć umożliwiającą podgląd pozycji maszyny wraz z aktualnym operatorem i wykonywaną czynnością w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie te służy w gospodarstwie przede wszystkim do optymalizacji zarządzania, ale również do precyzyjnej kalkulacji kosztów pracy maszyn, a co za tym idzie – wyliczeniu całkowitych kosztów stosowanych technologii produkcji.

Podczas prezentacji – z uwagi na sezonowość prac – został zaprezentowany poniższy film prezentujący sposób wykonania podstawowych operacji technologicznych w gospodarstwie. https://www.youtube.com/watch?v=FBI2JoDpG0I

Całość została podsumowana prezentacją multimedialną pt. „Nie od razu Rzym zbudowano” przedstawiającą archiwalne zdjęcia sprzed 13 lat zestawione z obecnymi zdjęciami wykadrowanymi w ten sam sposób. Jej celem było uświadomienie studentom efektów stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w swoich gospodarstwach, przy jednoczesnym budowaniu wewnętrznej świadomości, że wszystko wymaga swojego czasu.

 Galeria zdjęć