RIPOK w Giżycku

We środę 25.10.2017r. studenci Ochrony Środowiska studiów drugiego stopnia wraz z Kołem Naukowym Zarządzania Środowiskowego PROSPERO oraz Studentami programu Erasmus z Ukrainy odwiedzili Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie k. Giżycka. Uczestnicy zapoznali się z działaniem instalacji mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów. Prześledzono każdy etap ciągu technologicznego od wagi przy bramie, przez halę sortowania, kompostownie aż po kwaterę balastu. Oprowadzająca grupę pani Joanna Ruszczyk przedstawiła zmiany, które zachodzą w ostatnich latach w gospodarce odpadami komunalnymi. W prezentacji przedstawiono także organizacyjne, ekonomiczne, technologiczne oraz społeczne uwarunkowania działalności Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych na Mazurach. ZUOK w Spytkowie prowadzi bardzo aktywną działalność edukacyjną i naukową, a nawet artystyczną.

Następnie przejechaliśmy do Giżycka aby mimo niezwykle niesprzyjającej pogody podziwiać jezioro Niegocin z kładki i tarasu widokowego. Ostatnim elementem wyjazdu było zwiedzanie dziewiętnastowiecznej Twierdzy Boyen.

Wyjazd zrealizowano w ramach przedmiotu Zarządzania Gospodarką Odpadami, który prowadzony jest w Katedrze Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu. Opiekun Grupy: dr Wojciech Truszkowski