PROSPERO na obozie

W dniach 4-6 lipca 2017r. odbył się obóz naukowy Koła Zarządzania Środowiskowego PROSPERO.  Pierwszym etapem był spływ kajakowy na trasie Krutyń – Ukta. Jest to najpopularniejsze 15 km z całego szlaku rzeki Krutyni. Szczególną uwagę zwrócono na sposób zagospodarowania brzegów i stan infrastruktury. Napotkani turyści zostali poproszeni o wypełnienie ankiety. Następnie przejechano do Mikołajek na obiadokolację i nocleg. Podczas zwiedzania miejscowości obserwowano sposób promowania atrakcji przyrodniczych w okolicy.

Następny dzień rozpoczęto od spotkania z panem Krzysztofem Worobcem z Kadzidłowa. Jest to przedsiębiorca prowadzący gospodarstwo agroturystyczne Oberża pod Psem. Działa także aktywnie na polu ochrony dziedzictwa kulturowego Mazur oraz ekologii. Jest autorem kilku książek o regionie. Przedstawił on argumenty osób popierających powstanie Parku Narodowego na Mazurach wraz z możliwymi scenariuszami działania. Podkreślił, że takie zasoby przyrody są dobrem narodowym powinny być adekwatnie chronione pomimo oporu wielu grup interesów. Po drodze na następne spotkanie zwiedzono zabytkowy Klasztor Staroobrzędowców w Wojnowie. Kolejnym rozmówcą był pan Krzysztof Wittbrodt, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Jest to absolwent Ochrony Środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie. Przedstawił on bieżące działania Parku oraz możliwe zmiany w przypadku powołania Parku Narodowego. Następnie powrócono do Mikołajek by po obiedzie spotkać się z panią Joanną Wróbel, sekretarz Miasta i Gminy. Przedstawiono ważną rolę samorządów lokalnych w procesie tworzenia parków narodowych i proponowane zmiany prawa dotyczące zarządzania na terenach parków. Po tym spotkaniu odwiedzono obszar ochrony UNESCO (MAB). Krajobraz jez. Śniardwy i Łuknajno podziwiano ze wszystkich trzech istniejących tam wież widokowych. Dzień zakończono omawiając wyniki wywiadów przy wieczornym grillu.

Ostatniego dnia odbyło się spotkanie w Nadleśnictwie Maskulińskim w Rucianem-Nidzie. Pan leśniczy Sławomir Fura przedstawił działania Lasów Państwowych na rzecz ochrony środowiska oraz nakłady które na to są ponoszone. Zapewnił ze leśnicy nie obawiają się o utratę etatów w przypadku powołania Parku Narodowego. Dodatkowym elementem była prezentacja znajdującej się w tej miejscowości wyłuszczarni nasion. Po obejrzeniu Śluzy Guzianka nastąpił drugi etap spływu kajakowego Krutynią. Tym razem na trasie Ukta – Nowy Most. Był to ostatni element obozu naukowego.

Dobór różnorodnych rozmówców pozwolił na zgromadzenie szerokiego spektrum argumentów. Tematyka będzie kontynuowana podczas spotkań z naukowcami i urzędnikami zajmującymi się ochroną przyrody na terenie projektowanego Parku Narodowego Wielkich Jezior Mazurskich.