Powszechny Spis Rolny 2020

1 września 2020 roku rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020. W piśmie Prezesa GUS do Rektora UWM czytamy:

"Realizacja spisów powszechnych, a w szczególności rolnego, jest niezwykle istotna dla nas, ale mam przekonanie, że i dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który jest blisko rolników i rolnictwa, a przede wszystkim kształci przyszłe pokolenia młodych rolników, którzy będą tworzyć i rozbudowywać dynamicznie rozwijające się i innowacyjne gospodarstwa. Ponieważ rolnictwo i wieś jest bliska Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wsparcia w działaniach promocyjnych Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zapraszam wszystkich pracowników UWM do pełnienia roli Ambasadorów PSR2020, zachęcania do udziału w spisie w kontaktach z rolnikami oraz studentami i uświadamiania roli podania rzetelnych danych, które posłużą nam wszystkim do osiągania założonych celów."