Ognisko kół naukowych wydziału

W dniu 29.06.2017 r. odbyło się spotkanie studentów, opiekunów i kadry naukowej zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Chemii Środowiska we współpracy z Kołem Naukowym Toksykologii Środowiska, Kołem Naukowym „Gleboznawczo-Geologicznym”, Kołem Naukowym Diagnostyki i Fitopatologii Molekularnej, Kołem Naukowym Leśników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Kołem Naukowym Zarządzania Środowiskowego „PROSPERO” oraz Katedrą Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska UWM w Olsztynie. Dyskutowano o przyszłej działalności i współpracy kół naukowych Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM. Omówiono propozycje projektów badawczych, jakie mogą być zrealizowane w najbliższych latach. Określono możliwości analiz laboratoryjnych różnych katedr. Skoncentrowano się na wspólnych badaniach środowiskowych (w tym leśnych) dotyczących materiału roślinnego, glebowego i wód. Pożegnano członków Studenckiego Koła Naukowego Chemii Środowiska kończących studia.