Nowy Rektor UWM

Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM z Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa został wybrany nowym rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kadencję 2020-24.

GRATULUJEMY!