Nasi wykładowcy w terenie ….

W bieżącym roku akademickim kontynuujemy Program Szkoły Partnerskiej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. W ramach Programu oferujemy bezpłatne warsztaty, wykłady i prelekcje adresowane do uczniów i nauczycieli szkół średnich. Program Szkoły Partnerskiej to nie tylko sposób promocji oferty edukacyjnej Wydziału, ale również forma popularyzacji nauki poprzez szerokie udostępnienie uczniom szkół średnich wyników badań uzyskanych w naszych laboratoriach/pracowniach. Nasza oferta jest tematycznie związana z prowadzonymi na wydziale badaniami z zakresu architektury krajobrazu, ochrony i kształtowania środowiska, gospodarki leśnej, gospodarki surowcami odnawialnymi i mineralnymi, ogrodnictwa i rolnictwa. Zapraszamy nauczycieli, którzy chcą urozmaicić swoje lekcje i pokazać uczniom fascynujący świat nauki do zapoznania się z ofertą Wydziału http://wksir.uwm.edu.pl/kandydat/szkola-partnerska. Nauczyciele znajdą w niej bezpłatne zajęcia z obszaru nauk rolniczych, leśnych, ścisłych i technicznych. Istnieje możliwość zamówienia lekcji, które mogą odbyć się albo na terenie Wydziału, albo w szkole, która zgłosi zapotrzebowanie na takie zajęcia.

Filmik

dr Kazimierz Warmiński

https://www.facebook.com/nidzica.wm/videos/1700012920065127/

 

 


 

 

Dr Kazimierz Warmiński, dr Agnieszka Bęś i mgr Adam Błaszczok w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach.