Najmłodsze koło naukowe wydziału świętuje

Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego PROSPERO obchodzi pierwszą rocznicę powstania. Rok, który upłynął był niezwykle udany. Członkowie Koła zaprezentowali 7 wystąpień na 3 konferencjach w Olsztynie i Krakowie. Ilość członków powiększyła się z 10 do 20 osób. Przeprowadzono kilkudniowy obóz naukowy w formie spływu kajakowego Krutynią. Wspólnie z Kołami Entomologów „Pasikonik” i Architektów Krajobrazu „Horyzont” zorganizowano panel Kształtowania i Ochrony Środowiska w ramach Międzynarodowej Sesji Kół Naukowych 2017. Wzięto udział w obozie naukowym Rejs, który przygotowało Koło Chemii Środowiska oraz uczestniczono w konferencji przygotowanej przez Koło Prawa Międzynarodowego Ochrony Środowiska. Zainteresowania skoncentrowano na gospodarce odpadami i dlatego członkowie Koła odwiedzili Regionalne Instalacje Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Elblągu, Ełku, Giżycku i Olsztynie. Obrazu dopełniły poszukiwania zabytków techniki w olsztyńskich muzeach oraz wyjazdy do Warszawy i Malborka.

W związku z tym, że pierwsza rocznica nazywana jest papierową uczczono ją wydaniem foto książki. Przypomina ona najważniejsze momenty działalności Koła. Egzemplarze z dedykacjami przygotowano dla osób wspierających (także finansowo) działanie Koła: Prorektor dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, Dziekan prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk oraz Kierownik Katedry dr hab. Krzysztof Jankowski.

Na kolejne lata nie brakuje pomysłów. Dlatego w planie pracy jest współorganizacja na Uniwersytecie Międzynarodowej Sesji Kół Naukowych 2018. Nawiązano współpracę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie, aby zgłębić zasady gospodarki wodno-ściekowej. Przygotowano wniosek w ramach Studenckiego Grantu Rektora. Wybrano interesujące konferencje i tematy wystąpień.

Prezesem koła jest Pani Milena Sokołowska (e-mail: sokolowska.myuu@gmail.com), opiekunem naukowym koła jest dr Wojciech Truszkowski (tel. 89 523 41 35, e-mail: wojciech.truszkowski@uwm.edu.pl)