Nagroda w ogólnopolskim projekcie naukowym „POTENCJOmetr”

StudenciUniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniereprezentujący Koło Naukowe Entomologów "Pasikonik", działające przy Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, wzięli udział w II edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszy studencki projekt naukowy „POTENCJOmetr”, którego celem jest aktywizowanie osób działających w ramach kół naukowych oraz podniesienie ich kompetencji miękkich. W ramach projektu zgłaszane były  projekty konstrukcyjne, społeczne oraz z kategorii life science. W każdej kategorii wyłoniono 10 zespołów, których 2-3 reprezentantów wzięło udział w dwudniowych szkoleniach z zakresu przeprowadzania profesjonalnych prezentacji projektów oraz budowania, komunikacji i zarządzania efektywnymi zespołami projektowymi.

Koło Naukowe Entomologów „Pasikonik” w kategorii Projekty Life Science zgłosiło projekt pt: "Uniwersalny nawóz z owadów utylizujących odpady polistyrenowe". Projekt polegał na stworzeniu nawozu z owadów – larw  mącznika młynarka, które wykorzystywane byłyby wcześniej do utylizacji odpadów polistyrenowych.  Wyniki badań dostarczą innowacyjnych danych i rozwiązań, umożliwiających nie tylko utylizację groźnych odpadów, ale też uzyskiwanie nawozów i wykorzystanie ich w rekultywacji gruntów i zasilaniu w substancje odżywcze terenów zielonych.

Koło Naukowe Entomologów „Pasikonik” zostało zakwalifikowane do projektu i trzech przedstawicieli: Olga Kosewska, Jędrzej Mastalerz i Dawid Dąbrowski, wzięli udział w dwudniowym szkoleniu (3-4.11.2018), a następnie zostali zaproszeni na Galę Finałową (17.11.2018), gdzie zaprezentowali swój projekt, zdobywając III nagrodę w wysokości 1000 złotych.   

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej „KLATRAT”, we współpracy z Politechniką Warszawską, Radą Kół Naukowych PW oraz Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.