Kętrzyn miastem uniwersyteckim

W dniach 11-13 kwietnia 2018 roku Kętrzyn został miastem uniwersyteckim. Dni Uniwersytetu w Kętrzynie to efekt porozumienia podpisanego w ubiegłym roku przez JM Rektora UWM w Olsztynie prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego i burmistrza Kętrzyna Krzysztofa Hećmana. W ciągu trzech kwietniowych dni klasy szkolne oraz ulice Kętrzyna opanowało ponad 200 nauczycieli akademickich, studentów oraz uczniów kętrzyńskich szkół ponadpodstawowych. Dni UWM w Kętrzynie były okazją do prezentacji naszego potencjału naukowego i dydaktycznego. Uczniom kilku szkół średnich Kętrzyna problematykę naukowo-badawczą wydziału przedstawiali dr Anna Zawadzka, prof. dr hab. Mariusz Stolarski, dr Mariusz Antolak, dr hab. Krystyna Żuk-Gołaszewska, dr Agnieszka Bęś, dr Kazimierz Warmiński, dr Beata Płoszaj-Witkowska, mgr Adam Błaszczok oraz dr hab. Arkadiusz Bieniek, który był również koordynatorem wydziałowym całego przedsięwzięcia. Z kolei ofertę edukacyjną wydziału prezentowali: dr hab. Anna Bieniek, mgr inż. Natalia Plona, dr hab. Jacek Olszewski, inż. Karolina Wierzbicka (studentka architektury krajobrazu), Magdalena Przyborowska (studentka leśnictwa).