Dzień z Biurem Karier UWM na WKŚiR

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06 kwietnia 2017 r. na terenie budynku głównego (ul. Oczapowskiego 8, parter hol przy wejściu głównym) w godzinach 10:30 - 13:30, zostanie przeprowadzona akcja informacyjna pn. "Dzień z Biurem Karier UWM", promująca wśród studentów i doktorantów działalność Biura Karier UWM w Olsztynie oraz zasady rekrutacji studentów do projektu mającego na celu podnoszenie kompetencji oraz rozwijanie postawy przedsiębiorczej.

W akcji promującej udział wezmą doradcy zawodowi oraz doradcy ds. przedsiębiorczości, którzy będą informowali o zakresie działania Biura Karier oraz zachęcali do współpracy. W załączeniu szczegółowy harmonogram spotkań.