46 Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych

W dniach 24-25 kwietnia 2017 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zorganizowano 46 Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych.

Na Wydziale Kształtowania Środowiska przeprowadzono panel poświęcony Agronomii i Ochronie Środowiska. Komitet organizacyjny stanowili: dr Agnieszka Kosewska - KN Entomologów "Pasikonik", dr Wojciech Truszkowski - KN Zarządzania Środowiskowego "PROSPERO" oraz Michalina Grodzka - KN Architektów Krajobrazu "HORYZONT".

W komitecie naukowym oceniającym wystąpienia studentów i doktorantów znaleźli się: dr hab. Arkadiusz Bieniek, dr hab. Bogdan Dubis oraz dr hab. Mirosław Orzechowski.

Prelegenci reprezentowali Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Przedstawiono 11 referatów.  Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

II miejsce - ex aequo Olga Kosewska oraz Magdalena Sadowska (studentki kierunku ochrona środowiska ) za referat pt.: "Wpływ pokarmu na rozwój mącznika młynarka (Tenebrio molitor L.)" - KN Entomologów "Pasikonik" oraz inż. Mateusz Sokólski (magistrant w Katedrze Agrotechnologii, Zarządzania Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu) za referat pt.: "Wpływ zróżnicowanej ochrony fungicydowej na plon ziarna i zdrowotność źdźbła oraz liści pszenicy ozimej" - KN Managerów Produkcji Roślinnej.

III miejsce - mgr inż. Paweł Hulanicki (doktorant w Katedrze Agrotechnologii, Zarządzania Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu) za referat pt.: "Energetyczna efektywność integrowanej i konwencjonalnej technologii produkcji nasion rzepaku ozimego" - KN Managerów Produkcji Roślinnej.

Autorką zdjęcia jest: Michalina Grodzka z KN Architektów Krajobrazu HORYZONT